EnglishРусский

Uzupełnienie treści projektu Uchwał oraz zmiany w porządku obrad WZA

W związku z zwołaniem na dzień 15 lipca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Luxima S.A.

Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości uzupełnioną treść projektu Uchwały nr 14 oraz w Uchwały nr 15.

Jednocześnie Zarząd wyjaśnia, że dopiero po ogłoszeniu zwołania ZWZA uzyskał od instytucji kredytowej szczegółowe informacje dotyczące treści uchwał.

Dodatkowo Zarząd Spółki informuje, że nastąpiły zmiany w porządku obrad WZA poprzez dodanie punktu 23 „Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej”.

 

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane a alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”