EnglishРусский

WZA 24.10.2018

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie „Spółka” niniejszym przekazuje informacje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ZWZ”: ogłoszenie, treść projektów uchwał oraz formularze pełnomocnictw.

ZWZ zostało zwołane na dzień 24 października 2018 r. na godz. 12:00 Odbędzie się ono w Kancelarii Notarialnej Jolanta Gardocka, Beata Otkała sp.p., ul. Łucka 2/4/6 lok. 37, 00-845 Warszawa.

Pełna dokumentacja dotycząca ZWZ dostępna jest na stronie internetowej Spółki: www.luxima.com.pl/dla-inwestorow/wza.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 1) – 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Tadeusz Hapon – Prezes Zarządu

Załączniki do pobrania