EnglishРусский

ZWA 23.11. 2018 r.

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie, dalej: „Spółka”, informuje, że w dniu 23 listopada 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, dalej: „WZA” podjęło uchwały. Treść uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki do pobrania