EnglishРусский

ZWZA 14.08.2017 r.

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje dokumentację dot. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 14 sierpnia 2017 r. na godz. 12:00. Odbędzie się ono w Kancelarii Notarialnej Jolanta Gardocka, Beata Otkała sp.p., ul. Łucka 2/4/6 lok. 37, 00-845 Warszawa.