EnglishРусский

ZWZA 15.07.2015 r.

Zarząd Spółki Luxima S.A. z siedzibą w Ełku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 358140, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 i art. 402 § 1 kodeksu spółek handlowych niniejszym zwołuje na dzień 15 lipca 2015 r. o godz. 14.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Andrzeja Karpowicza przy ulicy Hożej 35 lok. 22.