EnglishРусский

ZWZA 28.06.2013

Zarząd LUXIMA S.A. informuje o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2013 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w lokalu Kancelarii Notarialnej Bartłomiej Jabłoński Adam Suchta s.c. w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 36 lok. 12.

Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 08.00

Treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze znajdują się w poniższych załącznikach.