EnglishРусский

ZWZA 30.06.2012

Zarząd LUXIMA S.A. informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Okrężnej 4B w Ełku.

Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 11.00

Treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze znajdują się w poniższych załącznikach.