EnglishРусский

ZWZA 15.07.2014

Zarząd LUXIMA S.A. informuje o zwołaniu na dzień 15 lipca 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w budynku położonym przy ul. Klimczaka 5 lok. 85 w Warszawie.

Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 12:00