EnglishРусский

BELENUS LED

OPRAWY RASTROWE  LED

Oprawy rastrowe LED to nowa rodzina opraw z półprzewodnikowymi źródłami światła. Konstrukcja tych opraw oparta jest o autorskie i absolutnie nowatorskie podejście do dystrybucji emitowanego przez LED strumienia światła.

Nasze oprawy rastrowe LED jako pierwsze na rynku w pełni wykorzystują odbłyśnik aluminiowy jako podstawę do ukierunkowania strumienia światła.

Zapewnienie właściwego oświetlenia pomieszczeń i stanowisk pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Norma PN-EN 12464-1 określa wymagania jakościowe i ilościowe dotyczące pomieszczeń i stanowisk pracy wewnątrz budynków. Zawiera również zalecenia dotyczące dobrej praktyki oświetleniowej i podaje kryteria niezbędne przy projektowaniu oświetlenia. Jednym z podstawowych warunków, które muszą być spełnione jest zachowanie kąta ochrony przed olśnieniem.

Kątem ochrony nazywamy kąt między poziomą płaszczyzną i pierwszą linią wzroku, przy której świecące części lamp w oprawie oświetleniowej są bezpośrednio widoczne.

Olśnieniem nazywa się pewien przebieg procesu widzenia, przy którym występuje odczucie niewygody lub zmniejszenie zdolności rozpoznawania przedmiotów w polu widzenia, w wyniku niewłaściwego rozkładu luminancji lub niewłaściwego zakresu luminancji albo nadmiernych kontrastów w przestrzeni lub w czasie.

Ochrona przed olśnieniem:

Nasz opatentowany system dystrybucji strumienia światła oparty jest o efekt oświetlenia  pośredniego, uzyskanego przez odbicie emitowanego przez diody strumienia światła od specjalnie ukształtowanej powierzchni odbłyśnika aluminiowego o dużym współczynniku odbicia przy dodatkowej właściwości tzw. odbicia wielokierunkowego lub rozproszonego.

Konstrukcja naszych opraw rastrowych LED eliminuje efekt olśnienia, występujący we wszystkich znanych na rynku konstrukcjach opraw tego typu.

Źródłem światła w naszych oprawach  są paski z diodami LED SMD o wydajności powyżej 110 lm/W. Żywotność źródeł światła na poziomie 60 tys. godzin  w zestawieniu ze sprawnością oprawy na poziomie minimum 90% i ograniczeniu poboru mocy w porównaniu z rozwiązaniami tradycyjnymi o co najmniej 30%, stanowi podstawę do traktowania tej rodziny jako pełnoprawnego następcę dotychczasowych opraw rastrowych ze świetlówkami T5 i T8.

* Wzór użytkowy opraw rastrowych LED jest zastrzeżony zgodnie z ustawą „Prawo własności przemysłowej” z dnia 30 czerwca 2000 r.

Nazwa Kod Źródło Wymiary Waga IP Moc Strumień
BELENUS AL S LED 20/2 BALS/600/2/LED/20 LED 670x290x50 3.5 kg IP20 20 W 2200
BELENUS AL S LED 30/2 BALS/600/2/LED/30 LED 970x290x50 4.7 kg IP20 30 W 3300
BELENUS AL S LED 40 BALS/600/LED/40 LED 670x670x50 6.1 kg IP20 40 W 4400
BELENUS AL S LED 40/2 BALS/1200/2/LED/40 LED 1270x290x50 5.9 kg IP20 40 W 4400
BELENUS AL S LED 50/2 BALS/1500/2/LED/50 LED 1570x290x50 7.1 kg IP20 50 W 5500