EnglishРусский

Raporty bieżące


Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie, dalej: „Spółka”, informuje, że w dniu 23 listopada 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie … dalej »

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”)  niniejszym informuje, iż powziął w dniu dzisiejszym wiadomość  o złożeniu w … dalej »

Zarząd Luxima S.A. (Spółka) informuje, iż Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 24 października 2018 r., podjęło uchwałę w sprawie … dalej »

Zarząd Spółki Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 02.08.2018 r. Spółka … dalej »

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż opublikowanie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2017 … dalej »

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje daty publikacji raportów okresowych Emitenta w roku obrotowym 2018, … dalej »

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w załączeniu przekazuje otrzymane w dniu 11 grudnia 2017 r. informacje o … dalej »

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) w załączeniu przekazuje otrzymane w dniu 11 grudnia 2017 r. informacje … dalej »

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 29 listopada 2017 r. powziął informację, że … dalej »

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 29 września 2017 r. Spółka zawarła z … dalej »

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 28 września 2017 r. Spółka zawarła z … dalej »

W związku z podjęciem w dniu 14 sierpnia 2017 r. przez Walne Zgromadzenie _”WZ”_ Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie … dalej »

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 14 sierpnia 2017 r. Walne Zgromadzenie Spółki … dalej »

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów … dalej »

W nawiązaniu do informacji przekazanych raportem bieżącym ESPI nr 11/2016 oraz 2/2017, Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: … dalej »

W związku z przeprowadzeniem działań mających na celu jak najszybsze opublikowanie raportu rocznego Luxima S.A. („Spółka”) za rok obrotowy 2016, … dalej »

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż opublikowanie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2016 … dalej »

Zarząd LUXIMA SA w załączniku przekazuje uchwały podjęte przez NWZA w dniu 23.05.2017 r.

Zgodnie z art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów … dalej »

Zarząd LUXIMA SA z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości informację o zawarciu umowy w dniu 24.04.2017 z jednym … dalej »

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu 20 lutego 2017 r. Spółka … dalej »

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka” lub „Emitent”) informuje o otrzymaniu od Pani Marty Lipińskiej rezygnację, z … dalej »

W nawiązaniu do informacji przekazanych raportem bieżącym nr 11/2016, Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, … dalej »

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) w załączeniu przekazuje otrzymane informacje o zmianach udziałów w ogólnej liczbie … dalej »

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym przekazuje harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017, który dla … dalej »

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu 16 grudnia 2016 r. otrzymał … dalej »

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 14 grudnia 2016 r. odbyło się … dalej »

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Ełku (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 30 listopada 2016 r. otrzymał postanowienie … dalej »

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Ełku („Spółka”) informuje, iż w dniu 19 września 2016 r., działając na podstawie art. … dalej »

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Ełku („Spółka”) informuje, że zakończona została subskrypcja akcji serii H Spółki – zgodnie z … dalej »

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Ełku (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 7 września 2016 r. Spółka zawarła … dalej »

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Ełku (dalej: „Spółka”) w załączeniu przekazuje: – treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie … dalej »

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Ełku („Spółka”, „Emitent”), zwołując na dzień 8 sierpnia 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki … dalej »

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Ełku („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2016 r., na mocy stosownej … dalej »

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Ełku („Spółka”) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w … dalej »

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Ełku („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 14 czerwca 2016 r. Spółka powzięła informację … dalej »

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Ełku („Spółka”, „Emitent”) informuje, że data przekazania raportu rocznego Spółki za 2015 r. ulega … dalej »

Zarząd LUXIMA SA z siedzibą w Ełku („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 17 maja 2016 r. Rada Nadzorcza Emitenta … dalej »

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Ełku („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż 8 kwietnia 2016 r. Spółka zawarła istotną umowę, na … dalej »

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Ełku („Spółka”) niniejszym przekazuje harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016, który dla … dalej »

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Ełku („Spółka”) informuje, że zakończona została subskrypcja akcji serii H Spółki – zgodnie z … dalej »

Zarząd Spółki LUXIMA S.A. z siedzibą w Ełku (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 13 października 2015 roku Sąd … dalej »

Prezes Zarządu LUXIMA SA informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 11 września 2015 roku podjęła następujące Uchwały: Uchwała nr … dalej »

Zarząd LUXIMA S.A.( „Emitent”, „Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 31 lipca 2015 roku Spółki odwołała z funkcji Prezesa … dalej »

Zarząd Spółki Luxima S.A. informuje, że do siedziby Emitenta wpłynęła rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta Pana Tadeusza … dalej »

Zarząd Spółki Luxima S.A. z siedzibą w Ełku informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 15 lipca 2015 … dalej »

Zarząd LUXIMA SA podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA 15 lipca 2015 roku. … dalej »

Zarząd LUXIMA S.A. z siedzibą w Ełku informuje, iż w dniu 15 lipca 2015 r. w Warszawie odbyło się Zwyczajne … dalej »

Zarząd Spółki Luxima S.A. informuje, że w dniu 01.07.2015 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. … dalej »

W związku z zwołaniem na dzień 15 lipca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Luxima S.A. Zarząd Spółki podaje do … dalej »

Zarząd Spółki Luxima S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o zawarciu istotnej umowy na wykonanie i montaż gotowych wyrobów oświetleniowych. Wartość … dalej »

Zarząd Luxima S.A. informuje, że zmianie ulegnie data publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2014. Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów … dalej »

Zarząd LUXIMA S.A. z siedzibą w Ełku informuje, iż w dniu 27 maja 2015 r. w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne … dalej »

Zarząd Spółki Luxima S.A. informuje, że w dniu 25.05.2015 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. … dalej »

Zarząd Luxima S.A. przekazuje skorygowany raport za I kwartał 2015 roku. Przedmiotowa korekta związana jest z poprawą: – w wartościach … dalej »

Zarząd Luxima S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu wczorajszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 29 kwietnia 2015 r., … dalej »

Zarząd Luxima S.A. („Emitent”) informuje o rozwiązaniu z dniem dzisiejszym umowy o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy zawartej pomiędzy Emitentem i … dalej »

Zarząd Luxima S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu wczorajszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 29 kwietnia 2015 r., … dalej »

Zarząd Luxima S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu wczorajszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 29 kwietnia 2015 r., … dalej »

Zarząd Spółki Luxima S.A. informuje, że w dniu 07.04.2015 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. … dalej »

Zarząd Spółki Luxima S.A. informuje, że w dniu 07.04.2015 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. … dalej »

Zarząd Spółki Luxima S.A. z siedzibą w Ełku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 358140, działając … dalej »